Echtscheidingsprocedure

U begint een echtscheidingsprocedure met een verzoekschrift, dat u via uw advocaat aan de rechtbank stuurt. Naast het verzoek om echtscheiding kunt u in het verzoekschrift vragen om een nevenvoorziening. Dit is een beslissing van de rechter over een verzoek dat samenhangt met uw echtscheiding.
Samen of alleen

Het verzoekschrift kunt u samen met uw partner indienen. Als u dat niet wilt, of als dat onmogelijk is, kunt u het ook alleen doen. Bij een eenzijdig verzoek zorgt uw advocaat ervoor dat een kopie van uw verzoekschrift bij uw partner wordt bezorgd. Als u een eenzijdig verzoek om echtscheiding indient, kan het zijn dat uw partner hier bezwaar tegen heeft. Hij kan dan verweer voeren.
Echtscheidingsgrond

U kunt in Nederland een echtscheiding aanvragen als uw huwelijk duurzaam ontwricht is. Dit is de enige reden die de Nederlandse wet geeft voor echtscheiding. Er is sprake van duurzame ontwrichting, als de verhouding binnen uw huwelijk zo moeilijk is geworden, dat het niet mogelijk is om nog langer bij elkaar te blijven.
Kinderen? Ouderschapsplan verplicht

Ouders van minderjarige kinderen moeten met het verzoekschrift een ouderschapsplan aan de rechter voorleggen. Door het verplichte ouderschapsplan, ingegaan in maart 2009, moeten ouders afspraken maken over de kinderen. Kinderen hebben recht op een gelijkwaardige verzorging en opvoeding van beide ouders. want een scheiding betekent niet het einde van het ouderschap.
Partneralimentatie

Als één van de ex-partners niet – helemaal – in zijn levensonderhoud kan voorzien, heeft de ander de plicht om bij te dragen in de kosten van levensonderhoud. De alimentatieplicht houdt op als de ex-partner die alimentatie krijgt, met een ander trouwt, gaat samenwonen als ware men gehuwd of een geregistreerd partnerschap aangaat.
Verdeling boedel, afwikkeling huwelijkse voorwaarden

Het is mogelijk dat u in gemeenschap van goederen bent gehuwd of dat u huwelijkse voorwaarden hebt laten maken voorafgaande of tijdens het huwelijk. De verdeling van de boedel of het afwikkelen van de huwelijkse voorwaarden is het werk voor een echte specialist waarvoor een advies op maat vereist is. Ogenschijnlijk eenvoudige zaken bevatten vaak de nodige juridische voetangels en klemmen.
Scheiding en pensioen

Beide partners hebben recht op de helft van het pensioen dat tijdens het huwelijk is opgebouwd. Ze kunnen wel in de huwelijkse voorwaarden of in het scheidingsconvenant een afwijkende regeling opnemen. De verevening van het pensioen geldt ook voor partners die van tafel en bed scheiden.
Meer weten?

Wilt u meer informatie over de onderwerpen die hier aan de orde zijn gesteld? Het ministerie van justitie geeft veel informatie over tal van onderwerpen. Hiernaast kunt vrijblijvend contact zoeken met 010 - 4363666. Ook kunt u vrijblijvend het formulier op deze website invullen.