Minimumleeftijd van 18 jaar voor alle huwelijken

Een in het buitenland rechtsgeldig gesloten huwelijk van een minderjarige kan op grond van artikel 5 van de Wet conflictenrecht huwelijk in Nederland worden erkend. Deze wet voert het Haagse Verdrag uit dat de voltrekking en de erkenning van geldigheid van huwelijken regelt. Uit de rechtspraktijk blijkt dat huwelijken worden ingeschreven wanneer op het moment van het verzoek om inschrijving de echtgenoten de leeftijd van 15 jaar hebben bereikt. Dezelfde minimumleeftijd geldt voor het sluiten van een huwelijk in Nederland waarbij buitenlands recht wordt toegepast. In zo’n geval zijn beide echtgenoten niet in het bezit van de Nederlandse nationaliteit en trouwen zij volgens het recht van de Staat waarvan zij hun nationaliteit hebben. De Wet conflictenrecht huwelijk stelt ook hier de eis dat de minderjarige 15 jaar moet zijn, anders gaat het huwelijk niet door. De minister wil dat veranderen.
Steeds meer landen verhogen de minimumleeftijd met het oog op ongewenste gevolgen van huwelijksmigratie, veelal naar de leeftijd van 18 jaar. Nederland volgt deze ontwikkeling en zal ook in het kader van de werkzaamheden van de Raad van Europa op het gebied van het familierecht het onderwerp aan de orde stellen.
Het voorstel van de bewindsman maakt onderdeel uit van de nieuwe toelatings- en inburgeringsmaatregelen ten aanzien van gezinsmigratie, in het bijzonder huwelijksmigratie. Die moeten ertoe leiden dat minder mensen met ongunstige perspectieven aan huwelijksmigratie zullen beginnen.
Bron:
Ministerie van Justitie