Aan welke eisen dient een verzoek om limitering van partneralimentatie te voldoen?

Limitering

Het verzoek van de man te bepalen dat hij geen partneralimentatie meer aan de vrouw hoeft te betalen op het moment dat hij met pensioen gaat, wijst het hof af. Weliswaar zal de pensionering van de man een wijziging van omstandigheden tot gevolg hebben, maar op dit moment blijft onduidelijk wanneer de man met pensioen zal gaan. Daarnaast is onduidelijk welke gevolgen dit precies zal hebben voor de behoefte aan en draagkracht voor betaling van partneralimentatie, te meer daar de hoogte van het door de man te ontvangen pensioen mede afhangt van zijn pensioendatum. Uit de door de man in het geding gebrachte oriënterende berekening van de Stichting Pensioenfonds ANWB van 7 juli 2014 blijkt voorts dat in alle daarin doorgerekende varianten het door de vrouw te ontvangen vereveningsdeel in elk geval niet haar huwelijksgerelateerde behoefte zal dekken. Het hof zal daarom op deze gebeurtenis niet vooruit lopen. Daarbij overweegt het hof nog ten overvloede dat in verband met de ingrijpende gevolgen van limitering hoge eisen dienen te worden gesteld aan de te stellen en zo nodig te bewijzen bijzondere omstandigheden die limitering rechtvaardigen. Reeds nu de man niet duidelijk heeft gemaakt wanneer hij met pensioen zal gaan, heeft de man niet aan die verzwaarde stelplicht voldaan.

Gerechtshof Amsterdam 18 augustus 2015, ECLI:NL:GHAMS:2015:3360

Zie ook:
Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 16 oktober 2014, ECLI:NL:GHSHE:2014:4251