Minderjarige kan zich informeel tot de rechter wenden om een uitspraak te krijgen over ouderlijk gezag

Aanvankelijk oordeelde het gerechtshof Amsterdam dat de mogelijkheid van een minderjarige om een voorziening te vragen over het gezag slechts bestaat tijdens de echtscheidingsprocedure. De Hoge Raad is het hier niet mee eens. Voor de betrokken minderjarige kan het juist van groot belang zijn dat hij aan de hand van ervaringen na het uiteengaan van zijn ouders kan beoordelen of het naar zijn mening noodzakelijk is dat alsnog een beslissing omtrent het gezag wordt genomen, en die mening aan de rechter kenbaar kan maken met het oog op een ambtshalve te nemen beslissing. Een restrictie is wel dat de minderjarige zich niet tot de rechter kan wenden als in de echtscheidingsprocedure al een beslissing is genomen op een verzoek tot eenhoofdig gezag
Hoge Raad 4 april 2008,
LJN BC2241