Geen draagkracht uit onderneming

In 2009 is de vader een eigen onderneming gestart. Blijkens de door de vader overgelegde jaarstukken over 2009, 2010 en 2011 bedroeg het resultaat van de onderneming in 2009 € 9.878,- negatief, in 2010 € 8.642,- positief en in 2011 € 11.083,- negatief. Uit het overgelegde tussentijdse rapport over de periode 1 januari 2012 tot en met 31 maart 2012 blijkt dat de onderneming in het eerste kwartaal van 2012 een verlies van € 6.020,- heeft geleden. Op grond van voormelde stukken alsmede het verhandelde ter zitting is naar het oordeel van het hof voldoende komen vast te staan dat de vader niet of nauwelijks inkomen uit zijn onderneming genereert. De herkomst van de gelden in de onderneming speelt wat dat betreft geen rol. Nu de vader gelet op zijn inkomen geen draagkracht heeft om enige kinderalimentatie te voldoen, kan de hoogte van de behoefte van de minderjarigen aan een kinderalimentatie buiten beschouwing blijven.

Gerechtshof ’s-Gravenhage, 5 september 2012,
LJN: BX7561