Bezwaren van godsdienstige aard tegen toewijzing van het echtscheidingsverzoek.

Ook deze klacht faalt: het hof behoefde dit niet in het betoog van de man te lezen. Overigens zou die stelling hem niet hebben gebaat: de openbare orde en de goede zeden brengen mee dat de wettelijke grond voor ontbinding van een burgerlijk huwelijk niet bij overeenkomst kan worden beperkt.

Parket bij de Hoge Raad 11 maart 2016, ECLI:NL:PHR:2016:113

De Hoge Raad heeft het cassatieberoep niet-ontvankelijk op grond van het bepaalde in artikel 80a RO, Hoge Raad 29 april 2016, ECLI:NL:HR:2016:767