Kan de vrouw om verdeling van de gemeenschap van goederen vragen indien zij reeds eerder afstand heeft gedaan van de gemeenschap?

Indien een partij wenst te voorkomen dat hij of zij aansprakelijk en draagplichtig is voor de schulden van de gemeenschap waarvoor hij of zij voor de ontbinding niet aansprakelijk was kan afstand worden gedaan van de gemeenschap. Deze bevoegdheid is aan de partners gegeven om hem of haar te bewaren voor het het rechtsgevolg dat hij of zij voor de helft aansprakelijk wordt voor de gemeenschapsschulden die de andere echtgenoot is aangegaan. Het gevolg van het doen van afstand is dat de schuldeiser zijn schuld niet kan verhalen op het privevermogen van de echtgenoot die afstand heeft gedaan.
De vrouw mocht op grond van artikel 1:103 lid 3 BW uit de gemeenschap haar bed met bijbehorend beddengoed, alsmede de kleren die zij voor haar persoonlijk gebruik nodig heeft, terugvorderen van de man maar niet alsnog de verdeling van de gemeenschap waarvan zij reeds afstand had gedaan.
Gerechtshof 's-Gravenhage, 4 november 2009, LJN
BK3903