Samenloop bij verschillende alimentatiegerechtigden. Wie gaat voor?

Voor de situatie dat er samenloop is tussen kinderen en een ex echtgenoot heeft de wetgever op 1 maart 2009 een nieuwe regeling ingevoerd. In artikel 1:400 lid 1 BW is bepaald dat kinderalimentatie voorrang heeft boven partneralimentatie.
Zijn er concurrerende alimentatieverplichtingen jegens verschillende ex-echtgenoten dan heeft de eerste echtgenoot voorrang boven de tweede. Dit is oude jurisprudentie van de Hoge Raad stammend uit 1992 (NJ 1992,745).