Wat is het moment van verdeling?

De man heeft een schikkingsvoorstel gedaan voor de verdeling van de boedel. De vrouw aanvaard het voorstel op 9 november 2003. De bevestiging van de man volgt nog op 14 november 2003. De notariële levering van de echtelijke woning vindt plaats op 2 december 2003. De vrouw tracht na 14 november de verdeling te vernietigen. Tevergeefs volgens het gerechtshof Arnhem. Volgens de parlementaire geschiedenis van het bedoelde artikel heeft als tijdstip van de verdeling te gelden het moment waarop partijen een overeenkomst tot verdeling hebben gesloten en niet het moment van de notariële levering.
Gerechtshof Arnhem 21 oktober 2008,
LJN BG3949