Moet een wrakingsverzoek door een advocaat worden ondertekend?

1.3
In de kort geding procedure wordt verzoeker bijgestaan door mr. M.S. Krol.
Mr. Krol heeft de wrakingskamer op 30 oktober 2015 laten weten dat zij niet bereid is het wrakingsverzoek van verzoeker mede te ondertekenen.

1.4
Aan verzoeker is op 30 oktober 2015 bericht dat ondertekening van het wrakingsverzoek door een advocaat in onderhavige zaak verplicht is en is hem gelegenheid geboden een advocaat te vinden die bereid is het wrakingsverzoek mede te ondertekenen.

1.5.
Op 4 november 2015 heeft verzoeker de wrakingskamer bericht dat het hem niet is gelukt een advocaat te vinden die hiertoe bereid is.

2.1
Allereerst dient beoordeeld te worden of verzoeker ontvankelijk is in zijn wrakingsverzoek. De Hoge Raad heeft in zijn arrest van 18 december 1998 (LJN: AD2977) geoordeeld dat in geval van verplichte procesvertegenwoordiging in de hoofdzaak het wrakingsverzoek dient te zijn ondertekend door een advocaat die de verzoeker vertegenwoordigt. Dit vereiste is eveneens opgenomen in artikel 4.1. van het wrakingsprotocol van de rechtbank Midden-Nederland.

2.2.
In onderhavige hoofdzaak, een familierechtelijk kort geding, is sprake van verplichte procesvertegenwoordiging. Weliswaar werd verzoeker in deze hoofdzaak bijgestaan door een advocaat, mr. M.S. Krol. Deze advocaat heeft echter geweigerd het door verzoeker gedane wrakingsverzoek mede te ondertekenen. Ook na het aan verzoeker verleende uitstel is het hem niet gelukt een advocaat te vinden die hem vertegenwoordigt in zijn wrakingsverzoek. Verzoeker zal dan ook niet ontvankelijk worden verklaard in zijn wrakingsverzoek.

Rechtbank Midden-Nederland 5 november 2015, ECLI:NL:RBMNE:2015:7970