Onjuiste proceshouding kan leiden tot een proceskostenveroordeling in familiezaken

Het hof is dan ook met de rechtbank en onder verwijzing naar de door de rechtbank hieraan gewijde overweging van oordeel dat de proceshouding van de man in eerste aanleg een proceskostenveroordeling tegen het liquidatietarief rechtvaardigt. Het hof volgt de rechtbank dan ook in haar berekening van de proceskosten. Voor een veroordeling van de man in de werkelijke proceskosten ziet het hof, evenals de rechtbank, geen aanleiding. De stelling van de man dat veroordeling in de proceskosten feitelijk zijn recht op een eerlijke, gelijke behandeling wordt ontzegd en in strijd komt met grondwettelijke en internationaalrechtelijke rechtsbeginselen kan zonder nadere onderbouwing, die ontbreekt, niet worden gevolgd. De vordering van de vrouw om de man in de proceskosten in appel te veroordelen, wijst het hof af. Gelet op de uitkomst van de procedure in hoger beroep en omdat partijen gewezen echtelieden zijn zullen de kosten tussen hen worden gecompenseerd.

Gerechtshof Amsterdam 11 augustus 2015, ECLI:NL:GHAMS:2015:3279