Alimentatieplicht en ontslagvergoeding

Nu de man zeven jaar voor zijn pensioengerechtigde leeftijd zijn baan is kwijtgeraakt en gelet op zijn leeftijd zijn kansen op de arbeidsmarkt gering zijn, acht de rechtbank het redelijk dat hij een deel van zijn ontbindingsvergoeding reserveert als aanvulling op zijn pensioen. De rechtbank houdt daarbij rekening met het aantal dienstjaren dat de man in totaal tot zijn 65ste verjaardag bij (de onderneming) had kunnen werken en het aantal jaren dat hij thans dient te overbruggen. Op grond daarvan acht de rechtbank het redelijk om met een bedrag van € 18.529,-- (7/34 x € 90.000,--) als reservering voor een aanvulling op het pensioen rekening te houden. De man zou het restant kunnen aanwenden ter suppletie van zijn inkomen of wel € 10.210,-- per jaar tot aan zijn pensioengerechtigde leeftijd.
Onder omstandigheden geeft deze uitspraak oudere werknemers die met ontslag worden geconfronteerd mogelijkheden. Deze werknemer moet dan wel zorgen voor voldoende inkomsten om aan zijn alimentatieverplichtingen te voldoen maar krijgt ook de gelegenheid om voldoende pensioen veilig te stellen. Voor jongere werknemers kan de situatie heel anders liggen aangezien zij tijd hebben om een eventuele pensioenbreuk te herstellen.
Rechtbank Almelo, 13 augustus 2008, LJN BE9400