Verzoek scheiding van tafel en bed afgewezen aangezien verzoekster stelt dat het huwelijk op dit moment ontwricht is maar nog reparabel is

De vrouw heeft gesteld dat het huwelijk van partijen (op dit moment) is ontwricht. Ter zitting heeft zij verklaard dat deze ontwrichting niet duurzaam is maar reparabel. De vrouw stelt dat duurzame ontwrichting geen vereiste is voor het uitspreken van de scheiding van tafel en bed. Zij wenst geen definitief einde van het huwelijk.

De rechtbank stelt voorop dat een scheiding van tafel en bed op grond van artikel 1:169 lid 1 in combinatie met artikel 1:151 van het BW uitsluitend kan worden uitgesproken indien het huwelijk duurzaam is ontwricht. De vrouw heeft in haar processtukken noch ter zitting gesteld dat daarvan sprake is. Het huwelijk is volgens haar wel ontwricht op dit moment maar dat is herstelbaar en dus niet duurzaam, althans niet duurzaam genoeg. Uit haar betoog ter zitting begrijpt de rechtbank dat de vrouw, door de ontkenning dat duurzame ontwrichting aan een verzoek tot scheiding van tafel en bed ten grondslag behoort te liggen, deze duurzame ontwrichting niet aan haar verzoek ten grondslag wil leggen. De rechtbank is gezien het voorgaande van oordeel dat de vrouw niet aan haar stelplicht heeft voldaan, zodat haar verzoek zal worden afgewezen.

Rechtbank Midden-Nederland, 8 oktober 2014, ECLI:NL:RBMNE:2014:4775