Echtscheidings- en ouderschapsplan online bij Raad voor Rechtsbijstand.

Het echtscheidings- en ouderschapsplan is bedoeld voor mensen die van plan zijn hun relatie te beëindigen of deze beslissing al hebben genomen. Partners die dit plan gaan invullen, moeten via internet met elkaar willen overleggen en de intentie hebben om er samen uit te komen.
In het plan komen allerlei onderwerpen aan bod die van belang zijn bij een scheiding. Het echtscheidings- en ouderschapsplan is ontwikkeld op verzoek van de Raad voor Rechtsbijstand door de Universiteit van Tilburg ontwikkeld in samenwerking en met input van advocaten, mediators, rechters en burgers. Het gebruik ervan is gratis en anoniem. Het plan is te vinden op
www.rvr.org en www.echtscheidingsplan.nl.
Bron: Raad voor Rechtsbijstand