Debat tussen partijen was reeds gesloten toen de Hoge Raad op 9 oktober 2015 antwoord gaf op prejudiciële vragen. Gevolgen voor uitspraak.

Het hof stelt partijen in de gelegenheid hun standpunten over de behoefte van de kinderen en de draagkracht van de ouder die kindgebonden budget ontvangt opnieuw te bepalen in het licht van genoemde prejudiciële beslissing van 9 oktober 2015. Aangezien de beslissing over de kinderalimentatie doorwerkt in de beslissing over de partneralimentatie wordt iedere verdere beslissing over de alimentatie thans aangehouden.

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 15 oktober 2015, ECLI:NL:GHARL:2015:7966