Verlenging alimentatie na wettelijke termijn van 12 jaar bij arbeidsongeschikheid

In beginsel eindigt de alimentatieduur na 12 jaar. In sommige gevallen kan de alimentatiegerechtigde met succes vragen om verlenging van de wettelijke termijn. In de zaak waarin de Hoge Raad op 6 november 2009 uitspraak heeft gedaan was aangevoerd door de alimentatieplichtige dat de arbeidsongeschikt van de alimentatiegerechtigde geen rol van betekenis kon spelen bij het verlengingsverzoek aangezien deze was opgetreden na het einde van het huwelijk. De Hoge Raad oordeelt echter dat dit feit wel in aanmerking kan worden genomen. Het gewicht dat de arbeidsongeschiktheid in de schaal legt is afhankelijk van de omstandigheden van het geval, waaronder de mogelijkheden die de alimentatiegerechtigde, gelet op diens leeftijd, gezondheidstoestand, arbeidsverleden en achtergrond redelijkerwijs heeft gehad om een eigen inkomen te verwerven gedurende de periode van 12 jaar.

Hoge Raad 6 november 2009, LJN BJ7004