Marokko partij bij het Haags kinderontvoeringsverdrag. Op 1 juni 2010 treedt het verdrag voor Marokko in werking.

Het Verdrag is op 25 oktober 1980 in Den Haag totstandgekomen om kinderontvoering tegen te gaan. Het regelt de onmiddellijke terugkeer van kinderen die zonder toestemming van een van de ouders door de andere ouder mee naar een ander land zijn genomen.
Het Verdrag zal op 1 juni 2010 voor Marokko in werking treden waarmee het totale aantal partijen op 82 uitkomt. Dit is des te belangrijker nu kinderontvoering steeds vaker voorkomt als gevolg van het toegenomen aantal internationale relaties.
Bron: Ministerie van Buitenlandse Zaken.