Hoger beroep tegen de echtscheiding niet-ontvankelijk. Gebrek aan belang.

Hoewel het petitum geen daartoe strekkend verzoek vermeldt, richt naar het hof (met de man) begrijpt het appel van de vrouw zich eveneens tegen de toewijzing van haar eigen inleidend verzoek tot het uitspreken van de echtscheiding tussen partijen door de rechtbank. Naar het oordeel van het hof dient de vrouw in dit verzoek niet-ontvankelijk te worden verklaard, zulks bij gebreke van enig rechtens te respecteren belang. Niet alleen heeft zij in eerste aanleg toegewezen gekregen hetgeen door haar gevraagd is, maar de door de man gestelde duurzame ontwrichting van het huwelijk is door de vrouw in hoger beroep ook niet weersproken. Bijzondere omstandigheden die in het onderhavige geval tot een andere slotsom zouden noodzaken, zijn niet aangevoerd of anderszins aannemelijk geworden.

Gerechtshof Den Haag 18 november 2015, ECLI:NL:GHDHA:2015:3269

Noot: Dit is weer een uitspraak waarbij men tracht een in eerste aanleg toegewezen nevenvoorziening te torpederen met een hoger beroep tegen de echtscheiding als zodanig. In deze zaak was aan de man het huurrecht van de voormalig echtelijke woning toegekend (welke uitvoerbaar bij voorraad is verklaard maar is gekoppeld aan de inschrijving van de echtscheidingsbeschikking). Uiteindelijk liet het gerechtshof de uitspraak van de rechtbank met betrekking tot het huurrecht in stand.