Verzoek vervangende toestemming verhuizing naar buitenland toegewezen ondanks dat in zekere zin niet is voldaan aan het noodzakelijkheidscriterium

Hoewel door de moeder in zekere zin niet aan het noodzakelijkheidscriterium is voldaan –zij heeft immers geen concreet vooruitzicht op een baan in Italië zodat in dat opzicht geen noodzaak bestaat te verhuizen– en de mate waarin het bestaan in Italië succesvol zal zijn, met name ten aanzien van de schoolprestaties van de kinderen, thans onzeker is, ziet het hof aanleiding om, gelet op de sterke wens van de moeder en de kinderen om een nieuw bestaan op te bouwen in Italië en mede gelet op de overigens door de moeder voldoende doordachte en voorbereide verhuizing, het verzoek van de moeder om vervangende toestemming om met de kinderen naar Italië te verhuizen toe te wijzen.

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 10 maart 2016, ECLI:NL:GHARL:2016:1924