Verzoek om ouderschapsonderzoek afgewezen in verband met verslavingsproblematiek. Verzoek is bovendien niet goed onderbouwd.

Uit de voorliggende casus blijkt maar weer eens hoe belangrijk het is om goed beslagen ten ijs te komen bij het innemen van stellingen. De moeder heeft in deze procedure gesteld dat zij al zeven maanden geen alcohol meer nuttigde maar heeft deze stelling niet met stukken onderbouwd. Het hof stelt hierover:

" De moeder stelt weliswaar dat het op dit moment veel beter met haar gaat dan in het verleden en dat zij de afgelopen zeven maanden geen alcohol heeft gedronken, maar zij heeft geen stukken overgelegd waaruit de juistheid van deze stelling blijkt. Door het gebrek aan onderbouwende stukken van de zijde van de moeder is het thans volstrekt onduidelijk of zij - ondanks haar problematiek - in staat is zich te houden aan afspraken. De moeder onderkent voorts haar problematiek niet en lijkt geen inzicht te hebben in de ernst daarvan. Zij is hierdoor in het kader van een ouderschapsonderzoek als gesprekspartner niet betrouwbaar."

Gerechtshof Leeuwarden, 20 juli 2010, LJN: BN2151