Vader liet bij een omgangsregeling in het verleden vaak verstek gaan. Huidig verzoek om een omgangsregeling afgewezen

Gebleken is dat het kind haar vader mist en graag contact met hem wil. Zij weet echter niet waar zij aan toe is, nu de vader het meerdere malen heeft laten afweten wat betreft de nakoming van de omgangsregeling. Het kind is wat betreft de omgang overgeleverd aan de grillen van de vader. Ook tijdens de omgangsmomenten die wel hebben plaatsgevonden, heeft het kind het gevoel gehad dat de vader niet echt in haar geïnteresseerd was. Vast staat dat het kind het moeilijk heeft met dit gedrag van de vader ten opzichte van haar. Deze houding van de vader jegens [het kind] is dan ook schadelijk voor haar ontwikkeling. Volgt afwijzing verzoek tot vaststelling omgangsregeling.

Gerechtshof Leeuwarden 16 november 2010, LJN: BO4986