Eigen bijdrage bij zaken familierecht fors omhoog per 1 oktober 2013

Door een extra verhoging van de eigen bijdrage van de rechtzoekende wordt volgens het Besluit verwacht dat partijen vanaf het begin van de verbreking van de relatie zich meer dan voorheen toeleggen op het realiseren van een duurzame oplossing. De minimale eigen bijdrage wordt € 335,00. Dit is een zeer forse stijging van ruim € 200,00. Slechts in uitzonderingsgevallen kan worden teruggevallen op een eigen bijdrage van € 193,00.