Is ondertoezichtstelling een passende maatregel nu de moeder al enige tijd volop met de hulpverlening meewerkt?

Na jaren van problemen en stagnatie lijkt er nu een ingang te zijn bij de moeder, in de persoon van [naam hulpverleenster] , waardoor de noodzakelijke hulpverlening van de grond komt. Kennelijk maken afspraken tussen overheden en GI’s het echter onmogelijk die hulp voort te zetten in het drang-kader. Onder die omstandigheden, daarbij de belangen van de kinderen voorop stellend, zal de ondertoezichtstelling worden uitgesproken, ondanks de constatering dat de moeder al enige tijd volop meewerkt met de hulpverlening.

Rechtbank Rotterdam 20 juli 2015, ECLI:NL:RBROT:2015:5467