Kan het aanvragen van het eigen faillissement leiden tot een nihilstelling van alimentatie

Kort gezegd is het volgens het gerechtshof niet aannemelijk dat er voor de man een objectieve noodzaak bestond zijn faillissement aan te vragen. Hierdoor heeft hij de vrouw aanzienlijk financieel nadeel berokkend en heeft hij in de faillissementsprocedure bovendien de belangen van de vrouw ernstig verwaarloosd.

Naar het oordeel van het hof rust op de man de plicht zodanige maatregelen te treffen dat hij alsnog aan de verplichtingen ten opzichte van de vrouw kan voldoen. Dergelijke mogelijkheden zijn ook aanwezig, althans niet bij voorbaat kansloos. Zo kan de man met zijn schuldeisers een akkoord treffen als bedoeld in artikel 138 van de Faillissementswet. De aard en omvang van de schuldenlast van de man is niet zodanig dat reeds bij voorbaat moet worden aangenomen dat er geen redelijke kans is dat een dergelijk akkoord wordt bereikt.

De conclusie is dat de man aan de vrouw moet blijven betalen.

Hof Amsterdam, 17 januari 2012, LJN: BV8267