Ernstig verstoorde communicatie en moeilijke bereikbaarheid van vader leidt tot eenhoofdig gezag van moeder

De man laat het aldus structureel afweten waar het gaat om zijn ouderlijke verantwoordelijkheden. en toont geen enkel inzicht in wat de onduidelijkheden rond het contact met hun vader voor de kinderen betekenen. Meermalen heeft de man de kinderen medegedeeld dat hij geen contact meer met hen kan hebben.Van zijn laatste Skypecontact met de kinderen heeft de vrouw een schriftelijke weergave overgelegd welke weergave de man heeft erkend. De man legt daarin de oorzaak van zijn problemen bij de vrouw en belast de kinderen hiermee(jullie moeder heeft het huis van pappa afgepakt…ik zal jullie missen maar dit is wel wat jullie mamma wil….jullie mamma heeft alle centjes van pappa afgepakt en het werk weggehaald…pappa wil jullie zien maar dat is iets wat jullie mamma niet wil...het is de schuld van mamma). Vanuit emotionele opwellingen kwetst en belast de man de kinderen op een zodanige wijze dat het hof dit als emotionele mishandeling beschouwt. De man heeft ter zitting wel erkend dat zijn opstelling naar de kinderen hun het gevoel zal hebben gegeven dat ze door hun vader in de steek zijn gelaten. Het hof heeft echter daarbij de indruk gekregen dat de ernst en de schadelijkheid van zijn gedrag niet tot hem zijn doorgedrongen. Ook legt hij de oorzaak van zijn gedrag buiten zichzelf door aan te voeren dat zijn gedrag en uitlatingen naar de kinderen zijn veroorzaakt door de moeilijke financiële situatie en woonsituatie waarin hij verkeert. Nog los van de vraag of, zoals de man vindt, de vrouw oorzaak is van die situatie, door in de slachtofferrol te gaan zitten en daar de kinderen mee te belasten stelt de man zijn eigen belangen boven die van de kinderen.

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 10 november 2015, ECLI:NL:GHARL:2015:8534