LBIO int naast kinderalimentatie ook partneralimentatie

Een veel gestelde vraag in de praktijk is wat te doen als de onderhoudsplichtige partner weigert de partneralimentatie en/of kinderalimentatie te betalen. In het verleden kon bij een achterstand van kinderalimentatie het LBIO worden ingeschakeld. Voor een achterstand van de partneralimentatie was men aangewezen op de hulp van de deurwaarder. Thans is de situatie veranderd.
Op 30 juni jl. heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel 'inning van partneralimentatie door het LBIO' aangenomen. Hierdoor kan het LBIO vanaf 1 augustus 2009 ook de inning van partneralimentatie verzorgen.
Het LBIO kan verzoeken om de partneralimentatie te innen in behandeling nemen indien deze zijn geschreven en ontvangen bij het LBIO na 31 juli 2009.
Voor meer informatie zoekt u op
www.lbio.nl.