Donor (biologische vader) heeft onder omstandigheden recht op omgang

De rechtbank Arnhem heeft op 1 september 2009 een beslissing genomen op een verzoek van een donor om een omgangsregeling met een minderjarige. Nadat werd vastgesteld dat er tussen de vader en het kind een band bestaat die kan worden aangemerkt als een nauwe persoonlijke betrekking (tijdens zwangerschap van moeder was er veelvuldig contact, de donor was aanwezig bij de geboorte en na de geboorte was er contact tussen de donor en het kind) is de Raad voor de Kinderbescherming opgedragen een onderzoek in te stellen naar de mogelijkheid van het opzetten van een omgangsregeling
Rechtbank Arnhem,
LJN BK0421