Echtscheidingsverzoek ontvankelijk zonder ouderschapsplan

De vrouw heeft in haar verzoekschrift gesteld dat partijen niet in staat zijn om te communiceren over de inhoud van een op te stellen ouderschapsplan, waardoor zij niet in staat is een ouderschapsplan te overleggen. De rechtbank heeft daarop, teneinde partijen te bevragen over de mogelijkheden afspraken te maken over de kinderen, een mondelinge behandeling bepaald op 7 oktober 2009.
Op 29 september 2009 heeft de vrouw nog stukken overgelegd waaruit blijkt dat de vrouw aangifte heeft gedaan tegen de man van huisvredebreuk en dat de man wegens huiselijk geweld in de echtelijke woning een huisverbod heeft opgelegd gekregen tot 4 april 2009 en nadien nog een verlenging tot 22 april 2009.
Voorts heeft de advocaat van de vrouw een aan haar gericht e-mail bericht van de reclasseringsambtenaar van de man overgelegd waaruit blijkt dat de man niet naar de behandeling ter terechtzitting zal komen.
Hoewel de rechtbank van oordeel is dat het verzoekschrift niet het vereiste ouderschapsplan bevat is uit het bovenstaande voldoende gebleken dat partijen op dusdanig gespannen voet met elkaar leven en daardoor niet met elkaar kunnen communiceren over de kinderen waardoor van hen redelijkerwijs niet verwacht kan worden dat zij alsnog een ouderschapsplan overleggen.

Rechtbank Utrecht 11 november 2009, LJN BK3265