Kinderalimentatie. Onderhoudsgerechtigde heeft geen recht op kindgebonden budget door inkomen nieuwe partner. De rechtbank houdt toch rekening met fictief kindgebonden budget.

Zoals onder overweging 5.3.1. opgenomen heeft de vrouw een toeslagpartner en is het gezamenlijk inkomen van haar en haar partner te hoog om in aanmerking te komen voor een kindgebonden budget. Gevolg daarvan is dat de behoefte van de kinderen, volgens het per 1 januari 2013 geldende systeem van de berekening van de behoefte minderjarigen, hoger is dan wanneer de vrouw geen toeslagpartner zou hebben en wel het kindgebonden budget zou ontvangen. Het gevolg hiervan is dat de man, in verhouding tot de vrouw, een hogere bijdrage voor de kinderen moet betalen (zijn aandeel wordt weliswaar niet hoger maar wel de totale kosten), terwijl dit in feite het gevolg is van de (te hoge) inkomsten aan de zijde van de vrouw en haar partner. De rechtbank acht dit gevolg, in de onderlinge verhoudingen tussen de vrouw en de man, niet redelijk. Daarbij speelt een rol dat de kinderen in de het gezin van de vrouw en haar partner verblijven en wel meeprofiteren van het hogere inkomen aan die zijde.

Rechtbank Limburg, 14 mei 2014, ECLI:NL:RBLIM:2014:4391