Indexeringspercentage alimentatie 2010 vastgesteld op 2,3%

Minister Hirsch Ballin van Justitie heeft de wettelijke indexering voor 2010 vastgesteld op 2,3%. Het indexeringspercentage wordt jaarlijks berekend aan de hand van de ontwikkeling van de indexcijfers van de CAO-lonen in de periode september-september.