Heeft de vrouw op grond van de redelijkheid en billijkheid recht op een deel van de waardestijging van het bedrijf van de man als zij daar voor niets gewerkt heeft en het bedrijf in waarde is gestegen? Koude uitsluiting. (Hilversumse horeca)

Weliswaar is ook een krachtens een overeenkomst van huwelijkse voorwaarden tussen partijen geldende regel niet toepasselijk voor zover dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is, maar de enkele omstandigheid dat door de arbeidsinspanning van de vrouw het vermogen van de man is toegenomen, is niet voldoende om een tussen partijen overeengekomen uitsluiting van iedere gemeenschap niet toe te passen.

Hoge Raad 25 november 1988, NJ 1989, 529 m. nt. EAAL