Bij de berekening van de draagkracht dienen in beginsel alle schulden mee te tellen

Op basis van de aanbevelingen van de Werkgroep Alimentatienormen wordt in de draagkrachtberekening geen rekening gehouden met de aflossing op schulden met de standaardmotivering dat het geen aflossing op een huwelijkse schuld betreft en om die reden geen prioriteit boven de alimentatieplicht dient te krijgen. Deze standaardmotivering is volgens vaste rechtspraak van de Hoge Raad onjuist. De alimentatiegerechtigde dient te stellen en te onderbouwen dat schulden onnodig zijn aangegaan of onredelijk zijn, om te voorkomen dat met de aflossing van de schulden rekening wordt gehouden.
Hoge Raad 11 juli 2008,
LJN BD1843