Biologische vader is ook verwekker van een kind bij een vaderschapsactie (moeder vraagt om alimentatie) tenzij hij tegenbewijs levert

De vraag in deze zaak is of de man slechts spermadonor is geweest of ook verwekker in jurische zin. Alleen als de man verwekker is dient hij alimentatie te betalen. Voor biologische vaders die niet als verwekker kunnen worden aangemerkt geldt de alimentatieplicht niet. Verwekker van het kind is uitsluitend de man die gemeenschap met de vrouw heeft gehad.
De vrouw had in deze zaak aangetoond dat de man de biologische vader was via een DNA-onderzoek. Naar het oordeel van de Hoge Raad moet in een dergelijk geval worden aangenomen dat de man dan ook de verwekker is tenzij hij tegenbewijs levert dat dit niet het geval is. De man was in dit bewijs niet geslaagd zodat hij kinderalimentatie moest betalen.
Hoge Raad, 26 juni 2009,
LJN: BH2250