Is een ter zitting van de rechtbank gedaan aanbod tot verdeling onherroepelijk?

De man heeft onvoldoende onderbouwd dat zijn wil destijds niet met zijn verklaringen overeenstemde en voor zover daarvan al sprake zou zijn geweest mocht de vrouw er onder de gegeven omstandigheden redelijkerwijs op vertrouwen dat de wil en de verklaring van de man overeenstemden. Voorts heeft de man het aanbod zonder enig voorbehoud gedaan, zoals de man ter zitting van het hof heeft bevestigd. Dat de man achteraf spijt heeft van de overeenstemming en zulks onredelijk vindt gelet op de partneralimentatie, doet aan het bestaan van de overeenstemming en de verbindendheid ervan niet af. De man heeft onvoldoende feiten en omstandigheden aangedragen om uit te kunnen concluderen dat hij naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid of anderszins niet aan de overeenstemming kan worden gehouden.

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 10 april 2014, ECLI:NL:GHARL:2014:3009

In deze zaak heeft de man, zoals hij zelf zegt, welwillend willen zijn naar de vrouw en heeft hij ter zitting bij de rechtbank een aanbod tot verdeling gedaan zonder een voorbehoud te maken. Hiermee heeft hij de vrouw gunstig willen stemmen omdat er ook nog een afspraak gemaakt moest worden voor de partneralimentatie. De vrouw kopt de bal echter in met betrekking tot de verdeling en wenst toch, in de visie van de man, het volle pond aan partneralimentatie.

De uitspraak bewijst nog maar eens hoe belangrijk het is om zorgvuldig te zijn bij het doen van een aanbod nu de man bij het gerechtshof geen gehoor vindt voor zijn stelling dat het niet redelijk is dat hij onder deze omstandigheden aan zijn aanbod gehouden kan worden.