Wanneer kan een proceskostenveroordeling worden uitgesproken in een familiezaak?

In familiezaken, daaronder begrepen zaken tussen ex-partners, wordt in het algemeen besloten tot compensatie van de proceskosten, hetgeen inhoudt dat iedere partij de eigen kosten dient te dragen. De redelijkheid en billijkheid brengen met zich mee dat niet te snel tot een kostenveroordeling van een der partijen wordt overgegaan.

Ook in familierechtelijke zaken kunnen zich echter gevallen voordoen waarbij het juist in strijd is met de redelijkheid en billijkheid om de proceskosten te compenseren. Wil sprake zijn van een dergelijke situatie, dan dient zeer duidelijk sprake te zijn van het nodeloos in rechte betrekken van de wederpartij. De rechtbank is van oordeel dat daarvan, gelet op het door de vrouw gedane verzoek, sprake is. De rechtbank zal dan ook tot een veroordeling in de proceskosten van de vrouw overgaan.

Rechtbank Den Haag 25 september 2015, ECLI:NL:RBDHA:2015:11382