Onder welke omstandigheden verbeurt een deelgenoot zijn aandeel in een goed op grond van artikel 3:194 lid 2 BW?

In artikel 1:394 lid 2 BW is opgenomen dat de deelgenoot die opzettelijk tot de gemeenschap behorende goederen verzwijgt, zoek maakt of verborgen houdt, zijn aandeel in die goederen verbeurt aan de andere deelgenoot. Het gerechtshof heeft uitvoering gegeven aan deze regel t.o.v. de man die in de procedure bij de rechtbank het zwarte geld in het buitenland heeft ontkend maar later heeft aangevoerd dat het geld er wel was. Het alsnog verstrekken van deze informatie deed niet terzake. De man had open kaart moeten spelen. Ook is niet van belang dat de vrouw van het geld wist.
Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 24 maart 2009,
LJN BH8197