Gemeenschap van goederen. Tijdens het huwelijk gaat de man zonder medeweten van de vrouw een schuld aan voor betaling van gokschuld. Verknocht?

Zowel de rechtbank alsook het gerechtshof zijn van mening dat deze schuld niet verknocht is.
" Of een goed verknocht is en zo ja, in hoeverre die verknochtheid zich er tegen verzet dat het goed in de gemeenschap valt, hangt (uitsluitend) af van de aard van dat goed, zoals deze aard mede door de maatschappelijke opvattingen wordt bepaald. Het feit dat [appellante] niet op de hoogte was van de kredietovereenkomst, zij deze overeenkomst niet heeft ondertekend en niet bekend was met de schulden waarvoor [Y] het krediet is aangegaan, rechtvaardigen onvoldoende de conclusie dat de schuld aan Finata Bank op bijzondere wijze aan [Y] verknocht is. Daarbij komt dat niet valt in te zien dat de gemeenschap niet gebaat was bij de kredietovereenkomst, nu het krediet is gebruikt ter aflossing van ten tijde van het huwelijk nog bestaande schulden."
Nu de vrouw de schuld niet gezamenlijk met de man is aangegaan en het voorts geen schuld betreft voor de gewone gang van de huishouding (art. 1:85 BW) is de vrouw overeenkomstig art. 1:102 BW voor de helft aansprakelijk voor de schuld aan de bank en voor dat gedeelte hoofdelijk met de man verbonden.
Gerechtshof Amsterdam, 6 januari 2009,
LJN BI2083