Welke waarderingsgrondslag bij afwikkeling huwelijkse voorwaarden?

De rechter mag acht slaan op de omstandigheid dat de onderneming wordt voortgezet na de peildatum die is bepaald voor de vermogensrechtelijke afwikkeling van het huwelijk. Voorts mag de rechter bij zijn keuze voor de waarderingsmaatstaf betekenis toekennen aan hetgeen partijen daaromtrent naar voren hebben gebracht.

Hoge Raad 28 november 2014, ECLI:NL:HR:2014:3462

Noot: Het is niet zo dat de rechter ongeacht de door partijen gevoerde discussie moet uitgaan van de waarde van de onderneming en de daarbij behorende panden in het economische verkeer op de peildatum. Het laatste gebeurt in de praktijk vaak wel maar verplicht is het niet.