Kan opeisbare kinderalimentatie worden verrekend?

Los van het feit dat het hier ging om een niet opeisbare vordering waardoor verrekening niet mogelijk was is de Advocaat-Generaal in deze zaak zeer kritisch over de mogelijkheid van verrekening met kinderalimentatie. Hij stelt in zijn advies onder het arrest:
" Overigens is een verrekening van vorderingen met (in ieder geval kinder)alimentatie niet zonder meer voor de hand liggend. Zo mag volgens De Boer (gezaghebbend handboek) worden aangenomen dat een verrekening van vorderingen met kinderalimentatie in beginsel onaanvaardbaar moet worden geacht."
Hoge Raad 29 januari 2010, LJN
BK5991