Kan partneralimentatie worden vastgesteld voor periode voor inschrijving beschikking

Het hof overweegt als volgt. Gebleken is dat de vrouw in eerste aanleg heeft gesteld dat, nu achteraf is gebleken dat de man in april 2010 een bonus heeft ontvangen, welke bonus niet in aanmerking is genomen bij de vaststelling van de bijdrage in de kosten van levensonderhoud van de vrouw in de beschikking van 11 mei 2010 gegeven in het kader van voorlopige voorzieningen, de man ten onrechte te weinig alimentatie heeft betaald en zij derhalve nog aanspraak maakt op die bonus. De rechtbank heeft het verzoek van de vrouw voor toewijzing vatbaar verklaard in die zin, dat de vrouw bij wijze van alimentatie over 2010 nog recht heeft op een deel van de door de man in april 2010 ontvangen bonus, te weten € 7.399,- bruto. De rechtbank heeft de man veroordeeld dit bedrag aan de vrouw te betalen. Naar het oordeel van het hof had de rechtbank dit niet kunnen beslissen, aangezien vaststelling van een bijdrage (opnieuw) in het kader van voorlopige voorzieningen over het jaar 2010 in de onderhavige procedure (die ziet op vaststelling definitieve partneralimentatie met ingang van [datum in] 2011) niet had kunnen worden verzocht. Het hof zal derhalve de bestreden beschikking in zoverre vernietigen en de vrouw in dat verzoek niet-ontvankelijk verklaren.

Noot: partneralimentatie kan alleen worden verzocht over de periode na de inschrijving van de echtscheidingsbeschikking. De vrouw had wel kunnen verzoeken om wijziging van de voorlopige voorzieningen. Dat had zij ook kunnen doen na afloop van de periode waarop die voorlopige voorzieningen betrekking hebben.

Hof ’s-Gravenhage 1 februari 2012, LJN: BV8010