Geen taak voor de rechter als partijen het eens zijn over de verdeling van de boedel

Het hof stelt voorop dat van (vaststelling van de wijze van) verdeling door de rechter op grond van artikel 3:185 BW alleen dan sprake kan zijn indien deelgenoten niet tot overeenstemming kunnen komen over een verdeling. De beslissing van de rechter vervangt dan de wilsovereenstemming van de deelgenoten. Artikel 3:185 BW biedt slechts een oplossing als de deelgenoten niet tot overeenstemming kunnen geraken. Indien er overeenstemming is over de verdeling tussen de deelgenoten, is er voor de rechter geen taak meer weggelegd ter zake de verdeling van de voormalige huwelijksgemeenschap.

Gerechtshof 's-Gravenhage 1 december 2010, LJN: BO6296