Geen ouderschapsplan vereist bij echtscheidingsverzoek indien het kind in het buitenland woont.

Ten aanzien van de in het ouderschapsplan te regelen onderwerpen die doorgaans worden aangeduid met de term ‘ouderlijke verantwoordelijkheid’, komt de Nederlandse rechter ingevolge artikel 8 van de EG-Verordening nr. 2201/2003 van 27 november 2003 (hierna: Brussel IIbis) derhalve geen rechtsmacht toe. Van de man kan daarom niet worden verlangd dat hij een ouderschapsplan overlegt. Dit brengt mee dat de man kan worden ontvangen in zijn verzoek tot echtscheiding.

Rechtbank Den Haag 29 januari 2016, ECLI:NL:RBDHA:2016:1836