Omgangsregeling in het belang van de minderjarigen. Onvoldoende objectieve aanwijzingen dat de vader de minderjarigen in een onveilige situatie brengt.

De rechtbank is met Jeugdbescherming West van oordeel dat omgang tussen de vader en de minderjarigen in het belang van de minderjarigen is. Gebleken is dat de minderjarigen gebaat zijn bij contact met de vader. Zij reageren ontspannen en liefdevol op hem. Voorts is gebleken dat de vader rekening houdt met de minderjarigen en thuis voor voldoende ruimte zorgt. Beide minderjarigen hebben hun eigen kamer bij hem thuis. Er zijn naar het oordeel van de rechtbank onvoldoende objectieve aanwijzingen dat de vader de minderjarigen in een onveilige situatie zou brengen. Hoewel het meest recente incident van 18 september 2015, waarbij de politie betrokken is geweest, zorgelijk is te noemen, zijn de minderjarigen hierdoor niet in gevaar gebracht; zij waren bij dit incident niet in de woning van de vader aanwezig. Dit neemt niet weg dat de vader, in het belang van de minderjarigen, het oplopen van conflicten met als gevolg bemoeienis van overheidsinstanties – in het bijzonder de politie –, dient te vermijden. Het is van belang dat hij zich realiseert dat hij er zelf aan kan bijdragen dat de moeder weer vertrouwen in hem krijgt.

Rechtbank Den Haag 28 oktober 2015, ECLI:NL:RBDHA:2015:12562