Niet-wijzigingsbeding

Partneralimentatie; niet-wijzigingsbeding; deskundigenonderzoek.

De man heeft gesteld dat er sprake is van een volkomen wanverhouding tussen hetgeen partijen bij het sluiten van het echtscheidingsconvenant in 2011voor ogen stond en wat zich naderhand in werkelijkheid heeft voorgedaan en wel zodanig, dat het in hoge mate onbillijk is dat de vrouw de man aan het niet-wijzigingsbeding houdt.
Lees meer...

Gestelde omstandigheden zijn niet zodanig ingrijpend dat niet-wijzigingsbeding kan worden doorbroken. Proceskostenveroordeling.

De man stelt dat is niet meer in staat aan zijn alimentatieverplichtingen te voldoen. Hij krijgt nog nauwelijks opdrachten. Hij heeft veel aan acquisitie gedaan. Ook is hij ziek. De lotsverbondenheid geldt ook in mindere tijden in die zin dat de partneralimentatie dan behoort te worden verminderd. De vrouw stelt dat de man voorbij gaat aan het feit dat partijen in het kader van de procedure bij het Gerechtshof een niet-wijzigingsbeding zijn overeengekomen, als bedoeld in artikel 1:159 lid 3 BW. Volgens de jurisprudentie dient er sprake te zijn van een zo ingrijpende wijziging van omstandigheden dat er een wanverhouding is ontstaan tussen wat partijen bij het sluiten van de overeenkomst voor ogen stond en wat zich in werkelijkheid heeft voorgedaan.
Lees meer...

Niet-wijzigingsbeding bij partneralimentatie. Wanneer kan dit beding worden doorbroken?

Partneralimentatie. Niet-wijzigingsbeding. Man kan naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid aan het niet-wijzigingsbeding worden gehouden.
Lees meer...

Niet-wijzigingsbeding kinderalimentatie blijft in stand

Het afspreken van een niet-wijzigingsbeding waarin is opgenomen dat een afgesproken bedrag voor kinderalimentatie niet mag worden verlaagd is niet in strijd met de wet.
Lees meer...

Niet-wijzigingsbeding voor kinderalimentatie is niet geldig

Partijen zijn in een convenant een niet-wijzigingsbeding met betrekking tot de kinderalimentatie overeengekomen. De rechtbank maakt hier korte metten mee.
Lees meer...

Geen ruimte voor uitleg van het echtscheidingsconvenant bij vermeend mondeling niet-wijzigingsbeding. Schriftelijkheidsvereiste.

De vrouw heeft aangevoerd dat de man gehouden is aan de afspraken die partijen in het convenant hebben gemaakt. Hij dient de overeengekomen partneralimentatie voor een periode van twaalf jaar te voldoen, conform de tekst van het convenant. De vrouw stelt dat er in zoverre sprake is van een niet-wijzigingsbeding. De man heeft dit bestreden.
Lees meer...

Wanneer kan een niet-wijzigingsbeding in een echtscheidingsconvenant worden doorbroken?

Partijen hebben een echtscheidingsconvenant gesloten, waarin onder meer is bepaald: "dat het in art. 1 bepaalde niet bij rechterlijke uitspraak kan worden gewijzigd op grond van wijziging van omstandigheden, behoudens in het geval van een zo ingrijpende wijziging van omstandigheden, dat de partij die de wijziging verzoekt, naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer aan het niet-wijzigingsbeding mag worden gehouden, zoals in art. 1:159 lid 3 is bepaald."

De man die kapitein was op een baggerschip in het buitenland ontvangt thans zijn inkomen netto (gangbare constructie in internationaal verband) waardoor hij zijn alimentatie niet meer fiscaal kan aftrekken. De man vond dat doorbreking van van niet wijzigingsbeding nu gerechtvaardigd is.
Lees meer...