Echtscheiden-online
Officieel en zonder rechtszitting
    
Menu
Geregistreerd  
Familie mediator
[image:image-1]
Goal Mediation
Doelgerichte scheidingsbemiddeling

Telefoon:  0102236702
Mobiel:     0619989339
Geregistreerd  
Familie mediator
Geregistreerd  
Familie mediator
Beoordeeld met een: [image:image-0]
Gratis consult Tel. 06-19989339
    
  Goal Mediation
Doelgerichte bemiddeling
    
Ga naar de inhoud
Verdeling ˇ

Kinderalimentatie berekenen volgens de tremanormen

  • Samen verdelen
  • Praktische afspraken maken
  • Goed echtscheidingsconvenant

De behoefte van een kind is de uitgangspositie voor de alimentatieberekening

De behoefte van een kind is de uitgangspositie voor  de kinderalimentatieberekening. De rechtbank eist maatwerk berekeningen volgens de tremanorm. De echtscheidingsexpert maakt berekeningen volgens de tremanormen en houdt tevens rekening met de invulling die ouders voor de zorg van hun kinderen afspreken.

De zorgverdeling van de kinderen tussen de ouders

In de berekening van de kinderalimentatie is de zorgverdeling voor de kinderen tussen de ouders opgenomen. Afspraken hierover worden opgenomen in het scheidingsconvenant en het ouderschapsplan.

Kinderalimentatie is een bijdrage aan de behoefte van de kinderen

Kinderalimentatie is een bijdrage aan de behoefte van kinderen. Deze onderhoudsbijdrage wordt berekend volgens richtlijnen van het Tremarapport Kinderkosten.

Richtlijnen voor de onderhoudsbijdrage van kinderen

Richtlijnen voor de onderhoudsbijdrage van kinderen zijn wettelijk vastgesteld, het aantal kinderen in een gezin en het gezinsinkomen tijdens het huwelijk/ samenleving bepalen de behoefte.

Kinderalimentatieberekening bepaalt de behoefte

De kinderalimentatieberekeing bepaalt de behoefte van een kind, deze berekening moet volgens tremanormen plaatsvinden.

Zorgkorting

De zorgkorting wordt bepaald aan de hand van de behoefte van de kinderen en de omgangsregeling. Hoe meer dagen de kinderen bij je zijn, hoe hoger de zorgkorting. Dit is, omdat jij op die dagen zelf al de kosten van de kinderen hebt.

Kindgebonden budget

Naast kinderbijslag bestaat er kindgebondenbudget (KGB), door een scheiding is er vaak minder inkomen waardoor recht op toeslagen en KGB kan ontstaan.

De zorgverdeling van de kinderen tussen de ouders

In de berekening van de kinderalimentatie is de zorgverdeling voor de kinderen tussen de ouders opgenomen. Afspraken hierover worden opgenomen in het scheidingsconvenant en het ouderschapsplan.

Looptijd kinderalimentatie

Kinderalimentatie betalen is verplicht tot 21 jaar. Bij een leeftijd tussen de 18 en 21 jaar (jongmeerderjarigen) hangt dit af van de jongmeerdejarige zijn of haar behoefte bepaling. Wijzigingen kunnen het best in overleg plaatsvinden.

Ouderschapsplan en afspraken over wijzigen alimentatie

Het is verstandig om in het ouderschapsplan en het echtscheidingsconvenant afspraken vast te leggen over hoe u samen overleg pleegt en wijzigingen in de alimentatie door wilt voeren. Samen oplossen scheelt geld en een bezoek aan de rechter.

Maatwerk alimentatieberekeningen

Echtscheiden-online levert door de rechtbank erkende maatwerk partneralimentatie en kinderalimentatie berekeningen. Dit wordt tremanormen genoemd, waarin de draagkracht van voor en na de scheiding wordt beoordeelt. Want het is verstandig om bij de alimentatieberekingen rekening te houden met de nieuwe situatie.
De volgende pagina gaat
Navigatie
Echtscheiden-online

Reiger 9
      
3191 GB Hoogvliet


0103046150    
     
Kvk-nummer: 60988606

Copyright © Echtscheiden-online.nl
Terug naar de inhoud