Echtscheiden-online
Officieel en zonder rechtszitting
    
Menu
Geregistreerd  
Familie mediator
[image:image-1]
Goal Mediation
Doelgerichte scheidingsbemiddeling

Telefoon:  0102236702
Mobiel:     0619989339
Geregistreerd  
Familie mediator
Geregistreerd  
Familie mediator
Beoordeeld met een: [image:image-0]
Gratis consult Tel. 06-19989339
    
  Goal Mediation
Doelgerichte bemiddeling
    
Ga naar de inhoud
Echtscheiding ˇ

Na de scheiding als ouders verder

  • Praktisch ouderschap
  • Kosten van de kinderen
  • Scheiden zonder schade

Praktisch ouderschap

Praktische uitvoerbaarheid van het ouderschap hangt samen met het karakter en de daarbij behorende inspraak van de kinderen. Hun naar leeftijd opbouwende zelfstandigheid en de ondersteuning die ouders kunnen leveren staan daarbij centraal.

Flexibel ouderschap

Bij een scheiding verandert de gezinssituatie van de kinderen en dat kan in beide gezinnen nog een aantal malen gebeuren. Er wordt van een kind flexibiliteit verwacht, want zij hebben een plaats in 2 verschillende gezinnen. Als samengestelde gezinnen zijn of worden dan nemen de regels toe. Aansluiting op elkaar verlangt van ouders goede voorbereiding, overleg, ruimte voor aanpassingen en flexibel ouderschap.

Kosten voor de kinderen

Beide ouders dragen bij aan de kosten voor de opvoeding en verzorging van hun kinderen. Dit wordt berekent en in het ouderschapsplan opgenomen. Echtscheiden-online berekent volgens de tremanormen de behoefte van de kinderen, de kinderalimentatie (bijdrage) wordt daarin weergegeven. Er wordt rekening gehouden bij welke ouder het kind verblijft, hier kan men onderling afspraken over maken. Het is verstandig om op te nemen hoe een gewijzigde situatie wordt aangepast.

Co-ouderschap

Co-ouderschap verlangt een goede band tussen ouders, er moet namelijk snel overleg plaats kunnen vinden en een grote mate van vertrouwen en flexibiliteit bestaan. Een nieuwe partner met kinderen kan daar verandering in brengen. Hou daar rekening mee.

Rol van de scheidingsexpert

Bij afspraken maken over het ouderschap kan de scheidingsexpert desgewenst adviseren en tips geven. Met zijn jarenlange ervaring herkent hij of afspraken bij ouders passen en praktisch uitvoerbaar zijn. De manier van overleg over de kinderen en situatiewijzigingen adviseert hij in het ouderschapsplan op te nemen.
De volgende pagina gaat
Navigatie
Echtscheiden-online

Reiger 9
      
3191 GB Hoogvliet


0103046150    
     
Kvk-nummer: 60988606

Copyright © Echtscheiden-online.nl
Terug naar de inhoud