Echtscheiden-online
Officieel en zonder rechtszitting
    
Menu
Geregistreerd  
Familie mediator
[image:image-1]
Goal Mediation
Doelgerichte scheidingsbemiddeling

Telefoon:  0102236702
Mobiel:     0619989339
Geregistreerd  
Familie mediator
Geregistreerd  
Familie mediator
Beoordeeld met een: [image:image-0]
Gratis consult Tel. 06-19989339
    
  Goal Mediation
Doelgerichte bemiddeling
    
Ga naar de inhoud
Verdeling ˇ

Partneralimentatie berekenen met opties

  • Samen verdelen
  • Praktische afspraken maken
  • Goed echtscheidingsconvenant

Partneralimentatie is een bijdrage aan de behoefte van de ex-partner

Partneralimentatie is een bijdrage aan de behoefte van de ex-partner. Deze onderhoudsbijdrage wordt berekend volgens tremanormen. Over de partner alimentatie mogen afwijkende afspraken gemaakt worden, dit verlangt kennis en maatwerk die Echtscheiden-online biedt.

Onderhoudskosten en de participatiewet

Bijdrage aan onderhoudskosten voor de ex-partner geschied als deze te weinig draagkracht heeft. Deze onderhoudsbijdrage wordt echter steeds meer gezien als noodzaak, dit sluit aan bij de participatiewet. De maximale duur is van 12 naar 5 jaar terug gebracht en er wordt van de ontvanger inspanning vereist om in eigen onderhoudt te gaan voorzien.
Naast uitzonderingen kent Echtscheiden-online alternatieven die praktische oplossingen bieden.

Opties voor partneralimentatie

  • Maandelijkse betaling van een afgesproken bedrag met indexering
  • Afkoop
  • Verhaal voor een bijstandsuitkering

Maximale duur van partneralimentatie en zelfredzaamheid

De maximale duur is vanaf januari 2020 naar 5 jaar gebracht, er zijn uitzonderingen op deze 5 jaar. Belangrijkste reden van deze herziening is zelfredzaamheid, een tendens die op alle fronten door de overheid wordt ingezet. Verkorting van de partneralimentatieduur en inspanningsplicht om in eigen onderhoud te voorzien sluit aan bij de participatiewet.

Parteralimentatieberekening en de behoefte naar draagkracht

De partneralimentatieberekening bepaalt door een draagkrachtberekening de behoefte van de alimentatiegerechtigde en de ruimte van de alimentatieplichtige. Deze berekening vindt volgens tremanormen plaats, waarin rekening wordt gehouden met de situatie voor en na de scheiding.

Zorg voor de kinderen en partneralimentatie

Bij de afstemming van de partneralimentatie speelt de zorgverdeling voor de kinderen een belangrijke rol. Afspraken hierover worden opgenomen in het scheidingsconvenant en het ouderschapsplan.

Inspanningsplicht

De partneralimentatie ontvanger heeft een inspanningsplicht om zo spoedig mogelijk in eigen levensonderhoud te gaan voorzien. Deze wordt door steeds meer rechters beoordeelt, bij te weinig inspanning komt het steeds vaker voor dat de onderhoudsplicht voor de alimentatiebetaler vervalt.

Partneralimentatie en beperkte belastingaftrek

Voor partneralimentatie is het percentage in de belastingaftrek verlaagd en deze wordt tot 2024 per jaar verder afgebouwd. De scheidingsexpert van Echtscheiden-online kan .

Informatie en afspraken over wijzigen van omstandigheden

Het is verstandig om in het echtscheidingsconvenant afspraken vast te leggen over hoe er overleg gepleegt wordt over wijzigingen in de omstandigheden en hoe deze in de partneralimentatie worden doorgevoerd. Onderling oplossen scheelt heel veel geld en tijd, het voorkomt een kostbaar verzoek aan de rechter.

Maatwerk alimentatieberekeningen en afwijkende afspraken

Wij leveren door de rechtbank erkende maatwerk partneralimentatie en kinderalimentatierekeningen, waarbij uw draagkracht voor en na de scheiding in wordt meegenomen. Bij alimentatie staat het geheel vrij om afwijkende afspraken naar eigen wens te maken.

Afkoop partneralimentatie

Afkoop partneralimentatie kan voordelen hebben als je bijvoorbeeld een huis wil kopen, alimentatie is geen vast inkomen en je hoeft minder te lenen. In de situatie dat de alimentatieplichtige afgekeurd of werkeloos wordt, failliet gaat, een ander gezin gaat onderhouden of overlijd krijgt de alimentatie ontvanger minder of niets meer. Bij afkoop kan er in principe geen geld terug geëist worden.

Bijstand en onderhoudsplicht voor de ex-partner

Vraagt een ex-partner een bijstandsuitkering aan, dan zal de sociale dienst (GSD) bij het verstrekken van een bijstandsuitkering de kosten daarvan op de ex-partner verhalen. De hoogte worden bepaalt door een draagkracht berekening dat gebeurd ook bij afgekochte partneralimentatie en andere onderlinge afspraken. Is de onderhoudsplicht op wettelijke basis komen te vervallen dan kan er geen verhaal meer plaatsvinden. Rechtstreeks betaalde kinderalimentatie en partneralimentatie worden op de bijstand ingehouden.
De volgende pagina gaat
Navigatie
Echtscheiden-online

Reiger 9
      
3191 GB Hoogvliet


0103046150    
     
Kvk-nummer: 60988606

Copyright © Echtscheiden-online.nl
Terug naar de inhoud