Echtscheiden-online
Officieel en zonder rechtszitting
    
Menu
Geregistreerd  
Familie mediator
[image:image-1]
Goal Mediation
Doelgerichte scheidingsbemiddeling

Telefoon:  0102236702
Mobiel:     0619989339
Geregistreerd  
Familie mediator
Geregistreerd  
Familie mediator
Beoordeeld met een: [image:image-0]
Gratis consult Tel. 06-19989339
    
  Goal Mediation
Doelgerichte bemiddeling
    
Ga naar de inhoud
Echtscheiding ˇ

Scheiding - acceptatie en verwerking

  • Emoties bij scheiding
  • Verwerking en toekomst
  • Scheiden zonder schade

Conflicten en verwarring

Een scheiding kan men pas verwerken als deze  is afgehandeld en er geen conflicten (meer) zijn. Allerlei gevoelens lopen door elkaar heen en dit werkt erg verwarrend. Deze verwarring heeft weerslag op de persoon zelf, de nieuwe partner, de omgeving en zeker op de kinderen.

Emoties verwerken verloopt in verschillende stadia

Iedereen komt tijdens en na een echtscheiding in een emotionele achtbaan terecht, Een scheiding verwerken doet een ieder op eigen wijze. Gevoelens en emoties herkennen en erkennen helpen om deze een plek te geven, dat bevordert de verwerking. Kübler-Ross heeft de stadia hieronder weergegeven in een verwerkingscurve.


Acceptatie en eenzaamheid na de scheiding

Het heeft tijd nodig om de scheiding te accepteren. Waar men ook is, de eenzaamheid na een scheiding zit in je. Bij de een gaat verwerken sneller dan bij de ander. Loslaten kan zeer moeilijk zijn, veel mensen vergelijken het met een rouwperiode. Accepteer het vervelende gevoel en neem de tijd om de echtscheiding een plaats te geven, vraag eventueel om hulp.

Oorzaak van de scheiding

Oorzaak van de scheiding verdient aandacht, deze wordt helaas maar al te vaak overgeslagen. Dit kan in een nieuwe relatie wederom tot problemen leiden. Dat kan worden voorkomen door gedragsverandering of  door een traumatische ervaring een goede plek te geven. Het is verstandig om te bepalen wat u in een nieuwe relatie accepteert en beslist niet meer tolereert.

Zelfreflectie na een echtscheiding

Zelfreflectie na een echtscheiding is altijd goed. Een goede voorbereiding op de toekomst kan onnodig leed voorkomen.
Enkele voorbeeld vragen:
'Waarom is het zo gelopen?'
'Wat was mijn rol?'
'Waar moet ik in de toekomst op letten?'
'
Hoe zit ik in elkaar en wat verwacht ik van mijn partner?'

Contact met de kinderen

Ex-partners gaan als ouders verder, contact met de kinderen vergt gewenning en aanpassing. Vaders en moeders willen hun kinderen niet belasten met hun emoties. Erken hun emoties en stem op dat moment eigen gevoelens op hun niveau af. Schep geen valse verwachtingen met onhaalbare beloftes. Veel kinderen willen van papa en mama liefde en rust ontvangen.

Nieuwe relatie

Het moment kan komen dat u een ander leert kennen, daar zijn heel veel romans over geschreven. Ex-partners kunnen het daar soms heel moeilijk mee hebben. Stel uw nieuwe relatie pas aan de kinderen voor als u zelf overtuigd bent dat deze partner in uw toekomst past.
De volgende pagina gaat
Navigatie
Echtscheiden-online

Reiger 9
      
3191 GB Hoogvliet


0103046150    
     
Kvk-nummer: 60988606

Copyright © Echtscheiden-online.nl
Terug naar de inhoud