Echtscheiden-online
Officieel en zonder rechtszitting
    
Menu
Geregistreerd  
Familie mediator
[image:image-1]
Goal Mediation
Doelgerichte scheidingsbemiddeling

Telefoon:  0102236702
Mobiel:     0619989339
Geregistreerd  
Familie mediator
Geregistreerd  
Familie mediator
Beoordeeld met een: [image:image-0]
Gratis consult Tel. 06-19989339
    
  Goal Mediation
Doelgerichte bemiddeling
    
Ga naar de inhoud
Verdeling ˇ

Scheiding en  pensioen verevening

  • Samen verdelen
  • Praktische afspraken maken
  • Goed echtscheidingsconvenant

Pensioen verevening

Pensioen verevening is verdeling van het ouderdomspensioen. Het ouderdomspensioen keert uit wanneer de deelnemer met pensioen gaat en het partnerpensioen als de pensioendeelnemer overlijdt. Van aanspraak op het partnerpensioen kan bij een relatie verbreking alleen afstand gedaan worden.

Overzicht pensioen opbouw ouderdomspensioen

De pensioen opbouw is op de site mijnpensioenoverzicht te vinden, er staat beschreven wanneer de AOW in gaat en hoe hoog het opgebouwde pensioen momenteel en op het moment van ingaan is.

Pensioenfonds of verzekeraar verevening

Het pensioenfonds of verzekeraar kan bij scheiden een berekening van de verevening verstrekken. Bij de scheiding heeft men aanspraak op de helft van het pensioen van de ex-partner dat tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap is opgebouwd, deze verdeling heet verevening van pensioen. Uitbetaling gaat in als de ex-partner werkelijk met pensioen gaat.

Opgebouwd pensioen ondernemer verevenen

Opgebouwd pensioen verevenen is voor de ondernemer tevens wettelijk verplicht. Er is een uitzondering, volgens de Hoge raad mag de continuïteit van een onderneming niet in gevaar komen door de pensioen verevening.

Huwelijkse voorwaarden


Huwelijkse voorwaarden beschrijven bindende afspraken die voor het huwelijk officieel zijn vastgelegd. Daarin kunnen pensioenafspraken in opgenomen zijn. Het is verstandig om de huwelijkse voorwaarden tijdens het huwelijk van tijd tot tijd eens door te nemen. Controleer of ze nog relevant zijn of aangepast dienen te worden.

Bijzonder partnerpensioen en uit elkaar gaan

De wet bepaalt dat het partnerpensioen dat tijdens de officieel vastgelegde samenlevings periode is opgebouwd naar de partner van dit tijdvak gaat. Partnerpensioen heet na een echtscheiding of een verbroken geregistreerd partnerschap bijzonder partnerpensioen. Een levensverzekering kan een nieuwe partner zekerheid bieden.

Een ex-partner heeft alleen recht op partnerpensioen met verzekerde opbouwbasis, bij een verzekering op risicobasis vervalt de aanspraak. In beide soorten pensioenregelingen staat hoe dit is geregeld.

Mogelijkheden verevening ouderdomspensioen bij scheiden

  • Aanspraak maken op elkaars ouderdomspensioen.
  • Afstand doen van aanspraak op elkaars ouderdomspensioen.
  • Afkoop van het ouderdomspensioen

Er zijn voordelen, nadelen en risico's waar Echtscheiden-online u verder over kan informeren.
De volgende pagina gaat
Navigatie
Echtscheiden-online

Reiger 9
      
3191 GB Hoogvliet


0103046150    
     
Kvk-nummer: 60988606

Copyright © Echtscheiden-online.nl
Terug naar de inhoud